Ege Raf Sistemleri | 0530 290 71 91

Raf Sistemleri Çeşitleri

02.12.2022
Raf Sistemleri Çeşitleri

Raf sistemleri çeşitleri günümüzde gelişen teknoloji ile gelişme göstermekte ve artış gösteren yük hacmine göre de depolama alanları maksimum bir seviyeye çıkarılmak için raf sistemleri için alternatifler de çoğalmaktadır. Raf sistemleri çeşitleri içinde öncelikle hangi amaçla raf sistemi uygulanacağı belirlenmeli ve bu doğrultuda da analiz yapılmalıdır. Raf sistemleri kullanılacak yükün ağırlığına göre çeşitli sistemler ile mevcut bulunmaktadır.

Kullanılacak olan raf sistemleri depoda gerekli olan en uygun yerleşimi de vermeli ve ürünlerin yerleştirilip alınması sırasında da uygun koşullarda uygulanmış olması kullanılabilirliğini arttırmak için oldukça büyük önem taşımaktadır. Raf sistemleri çeşitleri belli başlı olarak üç şekilde düzenlenmekte ve bu üç başlık altında da çeşitli ve kullanışlı alternatifler sunulabilmektedir. Raf sistemler çeşitleri üç ana başlık içinde şu şekildedir:

1. Cıvatalı Raf Sistemleri

Raf sistemleri içinde yer alan cıvatalı raf sistemleri var olan tablanın kalınlığına göre 60 ile 100 kg arasında yük taşıyabilme kapasitesi olan bir türüdür. Cıvatalı raf sistemlerinde yer alan ayakla L şeklinde olmakta ve tablalar DKP saç malzemesi ile yapılmaktadır. Cıvatalı raf sistemleri Ereğli’de Demir-Çelik ST 37 kalite ile yapılmaktadır. Ayaklarda yer alan delikler ile çelik raf sistemleri çelik raf tablalarının yanında yer alan delikler ile birleştirilerek cıvata ile somon yardımı ile bağlantı sağlanmaktadır.

2. Hafif Rack Raf Sitemleri

Bu sisteme geçme adı da verilmektedir. Raf sistemleri arasında hafif rack raf sistemleri her rafta maksimum 350 kg. yük taşıyabilme kapasitesindedir. Bu raf sisteminde yer alan ayaklar ise kutu profilden yapılmakta ve üzerlerinde yer alan deliklere de yatay olarak yapılan kayıtlar birbirine bağlanmaktadır. Ayrıca tablalardan oluşan ayaklara üstüne veya içine oturtulan mukavemet ile arttırma işlemi de sağlanmış olur.

3. Ağır Rack Raf Sitemleri

Paletli ve ya ağır paketli yüklerin taşınmasına yardımcı olmak için kullanılmakta olan bir sistemdir. Her rafta 1000 ile 2000 kg ve üzerinde yük taşıyabilmesine yardımcı olmaktadır. Profilden meydana gelen kesitler taşınması planlanan yükün ağırlığına göre seçilmektedir. Ağır rock raf sistemleri saç büküm olarak yapılmakta ve transfer edilecek olan yükün de ağırlığına bağlı olarak profil kullanılmaktadır.

Tümü